Planetarium położone jest na czwartym piętrze budynku Instytutu Fizyki
Akademii im. Jana Długosza.

Aleja Armii Krajowej 13/15
Częstochowa>>> MAPKA <<<