Rezerwacja

mgr inż. Marek Nowak
tel. 34 361 49 18 wewn. 298
533 946 576
e-mail: m.nowak@ujd.edu.pl