Na sukces uruchomienia planetarium w Częstochowie złożyły się wysiłki wielu osób.
Tu chcemy oddać honory tym ludziom, którzy zaangażowali się najbardziej.Bogdan Wszołek (astronom, adiunkt w Instytucie Fizyki AJD, przewodniczący SACTN) - pomysł sprowadzenia do Częstochowy cyfrowego systemu planetaryjnego, negocjacja warunków, sprowadzenie i instalacja systemu Digistar III SP w kopule Instytutu Fizyki AJD, prace organizacyjne nad oddaniem planetarium do użytku.

Robert Hill (astronom, Armagh Planetarium w Irlandii Północnej) - nieoceniona pomoc na etapie poszukiwania w świecie cyfrowego systemu planetaryjnego "z drugiej ręki".

Scott Sniskach (kierownik działu handlowego firmy E&S w Salt Lake City) - autorstwo bardzo atrakcyjnej oferty handlowej na używany system Digistar III SP, przychylenie się do prośby o zastosowanie ulgi promocyjnej na system.

Tadeusz Wrona (Prezydent Miasta Częstochowy) - finansowanie systemu i przekazanie go w posiadanie Akademii im. Jana Długosza.

Agnieszka Ziętal (prac. Urzędu Miasta) - administracyjne zaangażowanie w sprawę wydzielenia z Budżetu Miasta środków finansowych na zakup systemu.

Mariola Ptaszek (kanclerz AJD) - ogromny wkład pracy administracyjnej na rzecz sprowadzenia systemu.

Agnieszka Małolepsza (kierownik Działu Zamówień Publicznych) - duże zaangażowanie na etapie przygotowania koniecznych dokumentów przetargowych i kontraktowych.

Stan Pitcher (prac. firmy E&S) - instalacja systemu i udzielenie instruktażu jego obsługi.

Marek Nowak (aktywny członek SACTN) - ogromna pomoc fachowa na etapie instalacji systemu.