W dniu 3 października 2006, w 25-rocznicę powołania do życia Instytutu Fizyki, dokonano oficjalnego otwarcia planetarium. W otwarciu uczestniczyły osoby zaproszone przez J.M. Rektora AJD Prof. Janusza Berdowskiego i Prezydenta Miasta dr Tadeusza Wronę. Ze względu na skromne możliwości lokalowe planetarium (tylko 60 miejsc siedzących) liczbę zaproszonych gości bardzo okrojono. Uroczystość rozpoczęto pod gołym niebem, na tarasie Instytutu Fizyki przylegającym do kopuły planetarium. W charakterze prologu wypowiedziałem tam:


Vivat Academia, Vivat Profesores, Vivat Astronomia... w Częstochowie!Wierzę gorąco, że Duch księdza Bonawentury Metlera, współweseląc się z nami jest tu obecny! Ten pionier astronomii częstochowskiej wypowiedział kiedyś znamienne słowa, które wyryto na zegarze słonecznym w Parku Jasnogórskim:


Quam Virgo Dilexit

Hic Urbem Ad Astra

Apellat Et Gentem

Buona Ventura


(Jakże bardzo Panna umiłowała to miasto,

Że aż ku gwiazdom go przyzywa

Ku lepszej chcąc przeznaczyć przyszłości - tłum. własne)


Drogowskaz ku lepszej przyszłości, Częstochowy i świata, skierowany jest ku niebu, ku gwiazdom. Zdobycze astronomii i wynikający z nich podbój kosmosu zaprowadzą ludzkość dalej niż komukolwiek dziś się wydaje.


W \"dobrym mieście\" - Częstochowie - rozpoczyna działalność planetarium! Może w niedalekiej przyszłości uda się zrealizować wspaniały zamiar Metlera, zbudowania zamiejskiego obserwatorium astronomicznego dla Częstochowy. Nie możemy, tu w Częstochowie, pozostawać w tyle, jeśli chodzi o sprawy nieba!Po prologu obowiązki gospodarza przejął J.M. Rektor AJD Prof. Janusz Berdowski. W swoim przemówieniu przypomniał zgromadzonym historię powstania planetarium. Przemówienia okolicznościowe wygłosili też Prezydent Miasta Dr Tadeusz Wrona i Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Nowak. W przemówieniach padło wiele ciepłych słów pod adresem astronomii. Po przemówieniach Jego Ekscelencja i zebrani odmówili modlitwę:


K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana

W: Który stworzył niebo i ziemię

K: Pan z wami

W: I z duchem twoim

K: Módlmy się

Panie, Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy i spraw, niech w tym planetarium, przeznaczonym do zdobywania wiedzy oraz rozwoju nauki, uczniowie i nauczyciele, przeniknięci słowami prawdy, dają świadectwo życia chrześcijańskiego i całym sercem trwają w jedności z Chrystusem, Nauczycielem.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen


Po odmówieniu modlitwy, Jego Ekscelencja dokonał poświęcenia planetarium skrapiając kopułę od zewnątrz.

Następnie uczestnicy uroczystości zebrali się we wnętrzu kopuły gdzie dokonano symbolicznego otwarcia poprzez zdjęcie białego płótna, które zakrywało projektor. Po tej ceremonii uruchomiłem system i dokonałem prezentacji możliwości planetarium. Po pokazie nastąpił poczęstunek połączony z dyskusjami i wywiadami dla mediów. Wypito szampana za planetarium i uznano je za otwarte!